Thông tin người hỏi:

Họ và tên: Lê Minh Sơn
Email:

Câu hỏi:

Cổng Nông Dân cho tôi xin địa chỉ mua con lai ngan vịt giống.

Trả lời:

Chào anh Sơn!

Để mua con lai ngan vịt giống, anh liên hệ tới địa chỉ sau:

- Anh Phúc

Địa chỉ: Trại Gà, Đại Xuyên, Phú Xuyên, Hà Nội

Số điện thoại: 0975884636

Thông tin đến anh!