Thông tin người hỏi:

Họ và tên: Thạch Ngọc Hạnh
Email:

Câu hỏi:

Tôi ở Trà Vinh, tôi có thể mua ếch giống ở đâu gần nhất?

Trả lời:

Chào anh Hạnh!

Một số địa chỉ mua ếch giống tại tỉnh Trà Vinh như sau:

1. Trại Ếch Giống 5 Duy

Địa chỉ: TT. Càng Long, Càng Long, Trà Vinh
Điện thoại: 097 537 31 85

2. Trại Ếch giống Nhường Nhịn

Địa chỉ: Tập Ngãi, Tiểu Cần, Trà Vinh
Điện thoại: 093 111 19 32

Thông tin đến anh!