Thông tin người hỏi:

Họ và tên: Trương Quốc Lộc
Email:

Câu hỏi:

Tôi ở Thái Bình, cho tôi hỏi địa chỉ nào mua ốc nhồi giống gần nhất?

Trả lời:

Chào anh Lộc!

Ở Thái Bình anh có thể đến các trại ốc nhồi sau để tìm hiểu và mua ốc giống:

1. Anh Phạm Phú Hiệp

Địa chỉ: Xã Thụy Việt, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

ĐT: 0334 989 916

2. Anh Phạm Văn Long

Địa chỉ: Chân cầu Tân Đệ, xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

ĐT: 0372 717 628

3. Anh Phạm Hùng

Địa chỉ: Xã Thái Thịnh, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

ĐT: 0972 566 857

4. Anh Phạm Ngô Gia Tuấn

Địa chỉ: xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

ĐT: 0961 101 783

Thông tin đến anh!