Thông tin người hỏi:

Họ và tên: Công
Email:

Câu hỏi:

Tôi có nuôi cá lóc nhưng vì dịch Covid-19 khiến đầu ra khó khăn. Xin nhờ Cổng Nông Dân hỗ trợ tìm địa chỉ thu mua cá lóc thương phẩm.

Trả lời:

Chào anh Công,

Cổng Nông Dân đã liên hệ được một số thương lái thu mua cá lóc thương phẩm. Anh có thể liên hệ để trao đổi thông tin:

1. Anh Phạm Khoa - ĐT: 07789 403 544

2. Cơ sở thu mua cá lóc Nghệ An: 0972 097 638

3. Anh Linh ở Nghệ An: 0345 989 567

4. Anh Luân ở Quảng Bình: 0826 797 679

3. Cơ sở thu mua cá lóc Quảng Nam: 0965 078 982.

Thông tin đến anh.