Thông tin người hỏi:

Họ và tên: Mai Văn Quang
Email:

Câu hỏi:

Cổng Nông Dân cho tôi hỏi có nơi nào thu mua dế không? Nếu có cho tôi xin địa chỉ liên hệ.

Trả lời:

Chào anh Quang!

Địa chỉ bao tiêu thu mua đầu ra dế như sau: 

Trại giống Thanh Xuân

Cơ sở 1: 119 Tam Trinh, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội
Mrs. Xuân: 097 487 0000
Mr. Phi: 038 995 8888
Cơ sở 2: Thôn Hóp, Mỹ Phúc, Mỹ Lộc, Nam Định
Bác Mạc: 0945 370 300

Thông tin đến anh!