Thông tin người hỏi:

Họ và tên: Võ Hùng Thụy
Email:

Câu hỏi:

Tôi có mua thuốc xịt cỏ sinh học để phun cho vườn chuối, tên FASFIX 150SL có hoạt chất Glufosinate ammonium 150g/l. Cho tôi hỏi, thuốc này có đúng là thuốc có ảnh hưởng tới hệ sinh vật trong đất không?

Trả lời:

Chào anh Thụy!

Glufosinate-ammonium là hoạt chất diệt cỏ tiếp xúc, có nghĩa là chất hoạt tính chỉ có hiệu quả khi tiếp xúc với cây trồng. Thuốc diệt cỏ nhanh chóng bị suy thoái trong đất, tránh nó xâm nhập vào nguồn cung cấp nước ngầm.
Glufosinate-ammonium là một sản phẩm bảo vệ thực vật hoạt động bằng cách ức chế một enzyme trung tâm để chuyển hóa thực vật. Thực vật hấp thu chất này chủ yếu qua lá và các bộ phận màu xanh lá cây khác. Là thuốc diệt cỏ tiếp xúc, Glufosinate-ammonium chỉ có tác dụng khi tiếp xúc với cây trồng. Điều này cho phép nó kiểm soát cỏ dại mà không ảnh hưởng đến rễ cây hoặc yêu cầu đất canh tác. Thuốc dạng sinh học chỉ chỉ gây hại cho các bộ phận của cây tiếp xúc với thuốc, không làm ảnh hưởng tới hệ sinh vật trong đất.