Thông tin người hỏi:

Họ và tên: Hoàng Huy Vũ
Email: hoanghuyvu@gmail.com

Câu hỏi:

Ở địa phương chúng tôi do thực hiện dự án mở rộng đường giao thông, một phần diện tích đất mặt đường của gia đình tôi bị nằm trong khu vực hành lang an toàn giao thông, hệ quả là gia đình chúng tôi nhận được thông báo là không được xây dựng nhà ở và bất cứ công trình xây dựng nào trên diện tích đất đó mà chỉ được trồng cây ăn quả hoặc làm vườn trên đó, trong khi đây là diện tích đất ở được thể hiện rõ trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND cấp huyện cấp. Gia đình tôi không nhận được một khoản trên. Tôi xin hỏi, việc chính quyền giải quyết như trên đúng hỗ trợ nào từ phía nhà nước từ việc bị mất đất vào hành lang an toàn nêuay sai?

Trả lời:

Trả lời:

Căn cứ Điều 16, Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất quy định cụ thể về bồi thường đối với đất thuộc hành lang an toàn khi xây dựng công trình công cộng có hành lang bảo vệ an toàn, cụ thể như sau:

“1. Khi Nhà nước thu hồi đất nằm trong hành lang bảo vệ an toàn xây dựng công trình công cộng có hành lang bảo vệ an toàn thì thực hiện bồi thường, hỗ trợ theo quy định tại Nghị định này (Nghị định số 197/2004/NĐ-CP).

2. Trường hợp Nhà nước không thu hồi đất thì đất nằm trong phạm vi hành lang an toàn được bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệt hại tài sản gắn liền với đất như sau:

a) Làm thay đổi mục đích sử dụng đất thì được bồi thường bằng tiền theo mức chênh lệch về giá trị quyền sử dụng đất;

b) Không làm thay đổi mục đích sử dụng đất, nhưng làm hạn chế khả năng sử dụng của đất thì được bồi thường bằng tiền theo mức thiệt hại thực tế. Mức bồi thường thiệt hại thực tế do ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cho phù hợp đối với từng trường hợp cụ thể;

c) Nhà ở, công trình xây dựng khác và các tài sản khác nằm trong phạm vi hành lang an toàn bị thiệt hại do phải giải tỏa thì được bồi thường theo mức thiệt hại thực tế.”

Theo như tình huống ông (bà) nêu, thì phần diện tích đất ở của gia đình ông (bà) nằm trong hành lang an toàn giao thông mặc dù không bị thu hồi nhưng bị thay đổi mục đích sử dụng đất (từ đất ở sang đất nông nghiệp), do đó, sẽ được bồi thường thiệt hại do bị thay đổi mục đích sử dụng đất gây ra. Mức bồi thường này sẽ được tính bằng mức chênh lệch giá trị quyền sử dụng đất theo mục đích ban đầu (đất ở) trừ đi giá trị quyền sử dụng đất theo mục đích sau khi bị thay đổi mục đích sử dụng (đất nông nghiệp) theo giá đất của UBND cấp tỉnh công bố hàng năm.