Thông tin người hỏi:

Họ và tên: Hoàng Thị Tuyên
Email:

Câu hỏi:

Xin hỏi lịch tiêm vắc xin cho gà thịt

Trả lời:

Chào chị Tuyên,

Đối với gà thịt, ngành chuyên môn khuyến cáo lịch tiêm phòng cho gà từ khi mới nở như sau:

Gà 1- 3 ngày tuổi cho uống vắc xin Cocivac D phòng bệnh cầu trùng (chỉ sử dụng đối với gà nuôi chuồng nền; gà 5 ngày tuổi nhỏ mắt, mũi, miệng vắc xin Lasota hoặc ND- IB phòng bệnh Newcastle, viêm phế quản truyền nhiễm; gà 7 ngày tuổi nhỏ mắt, mũi, miệng vắc xin Gumboro hoặc chủng da cánh vắc xin phòng bệnh đậu gà; gà 14 ngày tuổi nhỏ mắt, mũi vắc xin Gumboro; gà 15 ngày tuổi tiêm dưới da gáy vắc xin H5N1 phòng bệnh cúm gia cầm; gà 19 ngày tuổi nhỏ mắt, mũi, miệng vắc xin Lasota hoặc ND- IB phòng bệnh Newcastle, viêm phế quản truyền nhiễm; gà 21 ngày tuổi nhỏ mắt, mũi, miệng vắc xin Gumboro; gà 42 ngày tuổi tiêm dưới da cánh hoặc da gáy vắc xin ND- Emultion phòng bệnh Newcastle.

Bên cạnh đó, chị cần chú ý thực hiện tốt vệ sinh thú y phòng bệnh. Cụ thể, cần chăn nuôi theo hướng cùng vào cùng ra.

Chăn nuôi an toàn sinh học, đảm bảo cách ly và kiểm soát vào, ra khu vực chăn nuôi đối với vật nuôi mới nhập về, người, phương tiện vận chuyển, trang thiết bị, dụng cụ, thức ăn, nước uống, động vật khác...

Vệ sinh làm sạch chuồng nuôi, phương tiện vận chuyển, dụng cụ chăn nuôi. Xử lý chất thải trong chăn nuôi như vật nuôi bệnh, chết, phân, rác, nước thải…

Khử trùng nhằm loại bỏ những mầm bệnh còn sót lại sau khi đã vệ sinh làm sạch chuồng trại, dụng cụ và thiết bị phục vụ chăn nuôi.

Thông tin đến chị!