Thông tin người hỏi:

Họ và tên: Kim Tranh
Email:

Câu hỏi:

Tôi đang có dự định nuôi cá trê lai. Xin hỏi, mật độ nuôi cá trê lai như thế nào là phù hợp nhất?

Trả lời:

Chào chị Kim Tranh!
 

Mật độ thả nuôi cá trê lai còn tuỳ thuộc vào cỡ cá giống, chế độ thức ăn, khả năng thay nước, trình độ chăm sóc v.v… Nếu nuôi trong diện tích nhỏ, chăm sóc tốt, chị có thể thả cá cỡ nhỏ 3 - 5cm. Nếu ao lớn khả năng diệt trừ địch hại khó khăn, mới bắt đầu nuôi kinh nghiệm còn nhiều hạn chế, chị nên thả cá cỡ 5 - 7cm. Cá giống thả phải khoẻ mạnh, đồng đều từ nguồn giống tốt. Dưới đây là một số mật độ thả đối với nuôi đơn.
– Ao nhỏ, chăm sóc, diệt trừ dịch hại tốt: Cỡ giống 3 – 5cm; Mật độ 15 – 25 con/m2.
– Ao trung bình, chăm sóc đảm bảo: Cỡ giống 4 – 6cm; Mật độ 15 – 20 con/m2.
– Ao lớn, diệt trừ địch hại khó khăn: Cỡ giống 5 – 7cm; Mật độ 10 – 15 con/m2.