Thông tin người hỏi:

Họ và tên: Thái
Email:

Câu hỏi:

Tôi muốn nuôi cá lóc trong lồng lưới. Xin chuyên gia tư vấn cho tôi mật độ thả cá bao nhiêu là thích hợp nhất? Lồng lưới có độ cao, độ sâu bao nhiêu là phù hợp?

Trả lời:

Chào chị Thái!

Đối với nuôi cá lóc trong lồng lưới thì mật độ thả cá con từ 100 - 300/m2, con tùy kích cỡ, cá thương phẩm từ 20 - 50 con/m2.

Lồng lưới có diện tích từ 10 - 30 m2, độ cao lưới từ 2 - 3 m. Đáy lồng lưới cách đáy ao 50 cm, từ mép trên của lồng lưới cách mặt nước tối thiểu 1m.

Thông tin đến chị!