Thông tin người hỏi:

Họ và tên: Hoàng Văn Bình
Email:

Câu hỏi:

Cho tôi hỏi: Lợn bị tiêu hủy do mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi được hỗ trợ bao nhiêu?

Trả lời:

Chào anh Bình!

Hiện nay, mức hỗ trợ của Nhà nước đối với lợn phải tiêu hủy do mắc dịch tả lợn châu Phi như sau:
Đối với lợn thịt, lợn con hỗ trợ bằng 80% giá thị trường.
Đối với lợn nái mức hỗ trợ bằng 1,5 lần giá hỗ trợ lợn thịt.