Thông tin người hỏi:

Họ và tên: Thành
Email:

Câu hỏi:

Tôi muốn mua ốc nhồi giống ở Hà Giang thì mua ở đâu?

Trả lời:

Chào anh Thành,

Ở Hà Giang, anh có thể đến các địa chỉ sau để mua ốc nhồi giống:

1.    Anh Tường ở xã Bằng Hành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. ĐT: 0329727723 

2.    Anh Nguyễn Tiến Dũng ở huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. ĐT: 0375359522

3.    Anh Nguyễn Quý Hữu ở Km số 6 Đường Tuyên Quang – Hà Giang. ĐT: 0369394916

4.    Anh Nguyễn Viên ở Km số 5 Đường Tuyên Quang – Hà Giang. ĐT: 0372944637

5.    Anh Hà Đức Huân ở huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. ĐT: 0975385735 

6.    Anh Đặng Hoan, tỉnh Tuyên Quang. ĐT: 978564809 

7.    Ốc nhồi Tuyên Quang, địa chỉ: xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. ĐT: 0372944637

8.    Anh Hải ở Lào Cai. ĐT: 0366380131

Thông tin đến anh!