Thông tin người hỏi:

Họ và tên: Thanh Hùng
Email:

Câu hỏi:

Xin hỏi: Ngưỡng chịu mặn của thủy sản nuôi nước ngọt là bao nhiêu?

Trả lời:

Chào anh Hùng!

Ngưỡng chịu đựng độ mặn từ 0,01- 3‰: hầu hết các loài thủy sản nuôi nước ngọt hiện nay có ngưỡng giới hạn độ mặn ở mức nhỏ hơn 5‰, tùy vào từng loại nhưng biên độ dao động trong ngày không vượt quá 3‰.

Độ mặn cao quá ngưỡng chịu đựng, cá dễ bị nhiễm các bệnh do vi khuẩn sẽ chậm lớn và có thể chết hàng loạt nếu biến động trong ngày vượt ngưỡng.

Lưu ý: Hạn chế lấy nước vào ao khi độ mặn vượt hơn 5‰, không thả giống cũng như chủ động thu hoạch thủy sản nuôi đạt kích cỡ thương phẩm vào mùa hạn- mặn.