Thông tin người hỏi:

Họ và tên: Nguyên Văn Long
Email:

Câu hỏi:

Bể 10 m2, 1/2 là bùn, 1/2 là nước có thể nuôi lươn sinh sản được không? Mật độ như thế nào?

Trả lời:

Chào anh Long!

Bể 10 m2 1/2 là nước, 1/2 là bùn, có thể nuôi lươn được với mật độ ở giai đoạn lươn giống là 100 – 150 con/m2 và ở giai đoạn lươn thương phẩm nuôi với mật độ 70 – 100 con/m2.