Thông tin người hỏi:

Họ và tên: Đinh Văn Thái
Email:

Câu hỏi:

Có thể nuôi đơn cá hồng mỹ trong ao nước lợ ở Quảng Ninh được không? Xin hỏi việc lựa chọn địa điểm nuôi như thế nào là phù hợp?

Trả lời:

Chào anh Thái!

Qua các kết quả nuôi thử nghiệm tại Hải Phòng và Quảng Ninh cho thấy, cá hồng mỹ là đối tượng nuôi phù hợp trong ao đất với cả 2 hình thức nuôi đơn và nuôi ghép.

Việc lựa chọn địa điểm nuôi cá anh cần lưu ý các vấn đề sau:

- Ao nuôi phải gần nguồn nước cấp, có thể chủ động được nước cấp trong suốt vụ nuôi và có thể thay nước dựa vào chế độ thủy triều…

-  Chất nước đảm bảo các yêu cầu: pH 7,5 - 8,5; hàm lượng ôxy hòa tan 4 - 6mg/l; độ mặn 5 - 30‰; nhiệt độ 26 - 320C; NH< 0,1 mg/l;  H2S < 0,01mg/l; độ trong 30 - 35cm.

- Cá hồng mỹ có thể nuôi được ở mọi nền đáy khác nhau, nhưng thích hợp nhất là nền đáy cát sỏi hoặc cát bùn. Nền đáy ít mùn bã hữu cơ và không bị rò rỉ, thẩm lậu.

- Nên chọn địa điểm nuôi cá gần đường giao thông để dễ dàng vận chuyển thức ăn, con giống và sản phẩm cá nuôi đi tiêu thụ, giảm chi phí đầu tư.