Thông tin người hỏi:

Họ và tên: Nguyễn Công Đạt
Email: Tensuhansamu90@gmail.com

Câu hỏi:

Em đang trồng cây mãng cầu na Thái. Em muốn thu hoạch quả vào dịp Tết thì phải làm sao?

Trả lời:

Chào anh Đạt!

Để có mãng cầu bán đúng vào dịp Tết, có thể xử lý ra hoa theo phương pháp sau:

Khoảng vào đầu tháng 9 tiến hành tuốt lá kết hợp với tỉa bỏ những cành lá sâu bệnh và cành nhỏ vô hiệu. Chú ý trước khi lặt lá phải bón phân, tưới nước trước đó 1 - 2 tháng và lặt bỏ toàn bộ trái đã ra trong vụ thuận để cây nuôi cành, tạo quả về sau.

Sau khi lặt lá xong phải tiến hành làm cỏ kết hợp xới xáo và bón phân, tưới nước (nhưng phải để hạn 7 - 10 ngày cho cây thuận lợi phân hóa mầm hoa tốt nhất).

Đồng thời kết hợp với phun thuốc để phòng ngừa sâu bệnh và thuốc kích thích tạo điều kiện cây ra hoa. Nên bón phân có hàm lượng đạm thấp, lân và kali cao. Nếu bón phân đạm nhiều cây sẽ ra đọt non làm giảm khả năng phân hóa tạo mầm hoa.

Chúc anh thành công!