Thông tin người hỏi:

Họ và tên: Hoàng Định Thắng
Email: hoandinhthang@gmail.com

Câu hỏi:

Theo như tôi biết thì phân Ure vừa gây màu lại vừa làm tăng PH. Vậy việc sử dụng ure 2kg/1000m3 có làm tảo phát triển dày quá không? Nếu ao thả tôm thẻ rồi thì có sử dụng được không (ph: 8.5- 8.7) và nên sử dụng lúc nào thì thích hợp?

Trả lời:

Đối với ao nuôi mất màu đột ngột có thể gây màu bằng cách sử dụng ure 2-5ppm để kích gây màu, nhưng sau đó phải có biện pháp quản lý tảo bùng phát.

Nếu ao đang nuôi chỉ nên sử dụng ure 0,5kg/1000m3, hòa loãng tạt khi trời nắng, chạy quạt