Thông tin người hỏi:

Họ và tên: Lê Hoàng Nhã
Email: hoangnha2008@gmail.com

Câu hỏi:

Chuyên gia cho tôi hỏi thời gian bò có đáp ứng miễn dịch sau khi tiêm vacxin tụ huyết trùng, lở mồm long móng là bao lâu?

Trả lời:

Chào anh Nhã!

Đối với vaxin Tụ huyết trùng: sau khi tiêm vacxin, thời gian có đáp ứng miễn dịch là 14 - 21 ngày.

Đối với vacxin Lở mồm long móng: sau khi tiêm vacxin, thời gian có đáp ứng miễn dịch là 20 ngày

Thông tin đến anh!