Thông tin người hỏi:

Họ và tên: Lý
Email:

Câu hỏi:

Tôi muốn hỏi thời gian ra hoa của các loại bơ trồng ở Việt Nam.

Trả lời:

Chào anh Lý!

Thời gian ra hoa của những loại bơ đang được trồng tại Việt Nam như sau: