Thông tin người hỏi:

Họ và tên: Quang Đại
Email:

Câu hỏi:

Vì sao bón phân ngày càng nhiều nhưng năng suất trái không tăng?

Trả lời:

Chào anh Đại!

Chăm sóc cây có múi, bón phân là điều hết sức cần thiết để cung cấp dinh dưỡng cho cây phát triển và nuôi trái tốt nhất. Hiện nay lượng phân bón mà bà con cung cấp cho cây có múi ngày càng tăng lên với suy nghĩ bón nhiều cây sẽ cho năng suất nhiều.

- Trong những năm chăm sóc đầu tiên, vì suy nghĩ bón nhiều phân bón hóa học cây sẽ nhanh lớn khiến cho người trồng cây lạm dụng loại phân bón này quá đà. Theo thời gian dài lượng phân bón cây không sử dụng hết tích lũy vào đất. Nhưng trong phân bón lượng chất độn không có tác dụng lên đến 45%, lượng chất độn này khiến cho đất trở nên chai cứng, và thoái hóa.

- Thói quen sử dụng phân chuồng, phân hữu cơ để bón cho vườn từ lâu đã không còn, khiến cho đất không được bổ sung chất mùn cần thiết khiến đất ngày càng nghèo mùn, nghèo chất dinh dưỡng.

- Khi đất trồng bị thoái hóa, bị chua, bị chai cứng thì lượng phân bón hóa học bón vào đất cây sẽ hấp thụ được rất ít, cây ngày càng còi cọc, năng suất thấp, chúng ta lại bón thêm phân bón vào mùa sau. Vòng luẩn quẩn đó cứ lặp đi lặp lại, bà con không tìm ra nguyên nhân sâu xa thì sẽ ngày càng mất nhiều chi phí hơn mà hiệu quả năng suất lại ngày càng giảm sút.