Thông tin người hỏi:

Họ và tên: Thanh Đạt
Email: thanhdat@gmail.com

Câu hỏi:

Có nên xây nhiều loại chuồng riêng cho từng giai đoạn của heo nái không?

Trả lời:

Khi chăn nuôi heo gia đình với quy mô nhỏ thì không cần xây nhiều loại chuồng cho từng giai đoạn cho heo nái. Tuy nhiên, khi quy mô trại có từ vài chục con heo nái trở lên thì việc nuôi heo nái với những chuồng riêng phù hợp từng giai đoạn của nái có vai trò rất quan trọng trong việc quản lý và ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất của nái. Thông thường, chuồng heo nái gồm 3 loại: chuồng nái khô chờ phối, chuồng nái chữa và chuồng nái nuôi con. Tuỳ theo quy mô trại và mức độ đầu tư mà quy cách của từng loại chuồng có những mẫu khác nhau

Theo dostquangtri.gov.vn