Thông tin người hỏi:

Họ và tên: Huỳnh Văn Bảy
Email:

Câu hỏi:

Cho tôi hỏi loại men gì dùng để ủ thức ăn và đệm lót sinh học trong nuôi lợn?

Trả lời:

Chào anh Bảy!
Để ủ thức ăn cho vật nuôi anh dùng 1 số loại men sau: Men EMZEO, Men Vi sinh hoạt tính, Men ủ Vi Sinh NN1.
Làm đệm lót sinh học anh dùng chế phẩm BALASA N0, Đệm lót sinh học Bio-Green.