Thông tin người hỏi:

Họ và tên: Nguyễn Thị Thảo
Email:

Câu hỏi:

Chương trình cho tôi hỏi cây chuối tây Thái Lan sau khi thu hoạch lứa đầu bao lâu thì lại ra trái?

Trả lời:

Chào chị Thảo!

Cây chuối Thái Lan trồng sau 12 tháng là cho thu quả và sau 5 –  7 năm mới phải trồng lại nên hiệu quả kinh tế rất cao. Sau khi thu hoạch lần đầu tiên thì sau 3 - 6 tháng cây chuối ra lứa thứ 2.