Thông tin người hỏi:

Họ và tên: Đường Ngọc Sơn
Email:

Câu hỏi:

Xin hỏi đất đỏ bazan có phù hợp trồng cây có múi không? Tôi thấy mốt số người trồng cam sành cho quả sai nhưng lại chua. Xin hỏi thêm là nguyên nào dẫn đến việc cam trồng đất bazan lại chua?

Trả lời:

Chào anh Sơn!

Đất đỏ bazan rất tốt để trồng cây có múi, rất nhiều nông dân trồng cam trên diện tích cả trăm ha như Tân Tiến, Phan Thuấn…hoặc cả ngàn ha như Hoàng Anh Gia Lai.

Anh tham khảo thêm một số bài về kỹ thuật trồng cây có múi:

Những tiến bộ kỹ thuật ứng dụng trong sản xuất cây ăn quả có múi

Thiết kế vườn trồng cây có múi (Bưởi, cam, chanh...)

Kỹ thuật trồng cam, quýt hữu cơ