Thông tin người hỏi:

Họ và tên: Nguyễn Thái Dũng
Email:

Câu hỏi:

Tôi đang có ý định nuôi cá trắm có ghép với các loại cá khác. Xin hỏi mật độ nuôi là bao nhiêu?

Trả lời:

Chào anh Dũng!
Mật độ tất cả các loại cá trong ao là 1 - 1,2 m2/con. Tỷ lệ các loại cá được khuyến nghị như sau:
Cá Trắm Cỏ: 20%
Rô Phi: 30%
Trôi: 20%
Mè: 20%
Chép: 10% – do hồ sâu sẽ khiến cá chép khó phát triển.