Thông tin người hỏi:

Họ và tên: Nguyễn Văn Tài
Email:

Câu hỏi:

Chương trình cho tôi hỏi mật độ nuôi lươn là bao nhiêu thì thích hợp?

Trả lời:

Chào anh Tài!
Phải căn cứ vào điều kiện môi trường và trình độ người quản lý mà có thể thả mật độ nuôi khác nhau. Thông thường người nuôi lươn thường thả mật độ từ 60–100 con/m2, với cỡ lươn từ 30–40 con/kg.