Thông tin người hỏi:

Họ và tên: Phan Thế Cửu
Email:

Câu hỏi:

Ghép cành cà phê của cây tốt sang cây xấu có được không? Ghép vào tháng mấy?

Trả lời:

Chào anh Cửu!

Trên cây cà phê không sử dụng phương pháp ghép cành, chỉ sử dụng phương pháp ghép chồi. Nuôi chồi vượt đạt tiêu chuẩn ghép, sau đó lấy chồi của các cây sinh trưởng tốt, có năng suất cao và kháng bệnh gỉ sắt để ghép. Chồi ghép có thể chọn trong vườn nhà hoặc mua các dòng vô tính chọn lọc được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận (TR4, TR5, TR6, TR9, TR11…). Có thể mua tại các vườn nhân giống chồi ghép được sản xuất do các cơ quan, đơn vị sản xuất giống có trách nhiệm cung cấp như Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên.
Có thể ghép quanh năm, tuy nhiên có hai thời điểm ghép tốt nhất như sau: vào mùa khô thời vụ ghép tốt nhất vào tháng 3 - 4 (áp dụng kỹ thuật ghép kín); vào mùa mưa thời vụ ghép tốt nhất vào tháng 5 - 7 (áp dụng kỹ thuật ghép hở).