Thông tin người hỏi:

Họ và tên: Nguyễn Văn Bảy
Email:

Câu hỏi:

Lấy củ của cây chuối Tây để trồng ra cây chuối con thì sau này cây con có ra buồng hay không?

Trả lời:

Chào anh Bảy!

Trồng chuối lâu nay chúng ta thường trồng bằng cây con giống tách từ cây chuối mẹ ra nhưng thực ra trồng chuối bằng củ là tốt hơn. Vì củ chính là thân ngầm của cây chuối. Trên thân ngầm có nhiều mầm ngủ. Trong điều kiện bình thường, các mầm ngủ này bị ức chế không nảy mầm phát triển thành cây con được, nhưng sau khi ta chặt buồng thì các mầm ngủ sẽ được mọc thành cây con.
Nhân giống bằng củ có ưu điểm sau:
- Dễ vận chuyển, so với vận chuyển cây con từ nơi này qua nơi khác thì vận chuyển củ chuối dễ dàng hơn nhiều.
- Con giống mọc từ thân ngầm tương đối đồng đều, nên trồng trọt dễ chăm sóc và thu hoạch.
- Hệ số nhân giống tương đối cao. Một củ khi ta bổ ra đem trồng có thể đạt được từ 4 - 6 cây con.