Hướng dẫn thủ tục để xin chứng nhận VietGAP cho sản phẩm mới nhất

2018-08-14 10:15:08

VietGAP là giấy chứng nhận quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt. Vậy để xin VietGAP cho sản phẩm thì phải làm như thế nào?

Hướng dẫn thủ tục để xin chứng nhận VietGAP cho sản phẩm mới nhất

Căn cứ pháp lý

 • Quyết định 84/2008/QĐ-BNN: Ban hành quy chế chứng nhận quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGap) cho rau, quả và chè an toàn.

Hồ sơ đăng ký chứng nhận VietGAP bao gồm

 • Giấy đăng ký chứng nhận VietGap Trong trường hợp nhà sản xuất đăng ký kiểm tra chứng nhận VietGap là tổ chức có nhiều thành viên thì cần gửi kèm theo Danh sách thành viên (họ tên, địa chỉ, địa điểm, diện tích sản xuất);
 • Bản đồ giải thửa và phân lô khu vực sản xuất, bản thuyết minh về thiết kế, bố trí mặt bằng khu vực sản xuất, xử lý sau thu hoạch, sơ chế, bảo quản;
 • Kết quả kiểm tra nội bộ theo quy định;
 • Trong thời hạn không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đăng kí. Tổ chức Chứng nhận xem xét hồ sơ, hướng dẫn bằng văn bản cho nhà sản xuất bổ sung hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng quy định.
 • Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký đầy đủ, hợp lệ. Tổ chức Chứng nhận thỏa thuận để ký hợp đồng chứng nhận VietGap với nhà sản xuất.

Hướng dẫn thủ tục để xin chứng nhận VietGAP cho sản phẩm mới nhất ( Ảnh VinaUCare)

Kiểm tra chứng nhận VietGAP

 • Trong thời hạn không quá 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ khi ký Hợp đồng Chứng nhận, Tổ chức Chứng nhận thành lập Đoàn kiểm tra và thực hiện kiểm tra lần đầu tại địa điểm sản xuất của nhà sản xuất.
 • Trong thời hạn không quá 10 (mười) ngày làm việc sau khi kết thúc kiểm tra, Tổ chức Chứng nhận cấp Giấy chứng nhận VietGap cho nhà sản xuất đủ điều kiện.

Hiệu lực của Giấy chứng nhận VietGAP

 • Giấy chứng nhận VietGap có hiệu lực tối đa 02 (hai) năm kể từ ngày cấp;
 • Giấy chứng nhận VietGap được gia hạn tối đa 03 (ba) tháng đối với trường hợp cơ sở sản xuất được cấp Giấy chứng nhận nhưng không tiếp tục đăng ký cấp lại sau khi hết hạn.

Công bố sản phẩm được sản xuất theo VietGap

Nhà sản xuất được cấp Giấy chứng nhận VietGap gửi hồ sơ công bố sản phẩm được sản xuất theo VietGap đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi nhà sản xuất đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh. Hồ sơ bao gồm:

 • Bản công bố sản phẩm được sản xuất theo VietGap;
 • Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận VietGap;
 • Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ;

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN VIETGAP TẠI TP.HCM

STT

TÊN TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN VIETGAP

1

Công ty CP giám định và khử trùng FCC

2

Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp HCM

3

Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4

4

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3

5

Công ty cổ phần giám định cà phê và hàng hóa xuất khẩu (CAFECONTROL)

Theo vinaucare.com

Ý kiến bạn đọc ()
Triệu thị duyên
22/04/2020 12:22

Tôi muốn xin giấy chứng nhận viet GAP về cây hồi. Nhưng hồi được trồng ở rừng. Cây thu hoạch thì K cần bón và phun thuốc gì cả. Nhưng quy mô trồng được thu từ rừng núi của các hộ dân nhỏ lẻ thì có xin được giấy không ạ. Tôi xin cảm ơn.

Trả lời

nguyễn văn thuận
30/11/2019 12:55

e muốn chăn nuôi thực phẩm sạch cho con người ăn và cách đănh ký vietgap như thế nào

Trả lời


Xem thêm


Hoi Dap Nha Nong Voi Chuyen Gia