Không có tài sản bảo đảm, nông dân vẫn được vay vốn?

2018-04-05 10:42:07

Gia đình ông Lưu Công Trường (Lào Cai) đang xây dựng, phát triển mô hình nuôi bò và trồng cam. Do điều kiện vốn gia đình ông hạn hẹp, việc thực hiện mô hình còn nhiều khó khăn. Ông Trường hỏi, hiện có nguồn vốn nào cho nông dân vay mà không cần tài sản bảo đảm không và mức cho vay là bao nhiêu?

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai trả lời vấn đề này như sau:

Hộ gia đình chăn nuôi bò và trồng cam là những đối tượng đang được Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ưu tiên đầu tư cho vay.

Theo Điểm b, c, e Khoản 2, Điều 9 Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn thì khách hàng là cá nhân, hộ gia đình, hợp tác xã, chủ trang trại vay vốn phát triển nông lâm nghiệp thì được vay không có tài sản bảo đảm tối đa đến 1 tỷ đồng, cụ thể:

- Tối đa 100 triệu đồng đối với cá nhân, hộ gia đình cư trú tại địa bàn nông thôn; cá nhân và hộ gia đình cư trú ngoài khu vực nông thôn có tham gia liên kết trong sản xuất nông nghiệp với hợp tác xã hoặc doanh nghiệp.

- Tối đa 200 triệu đồng đối với cá nhân, hộ gia đình đầu tư cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm.

- Tối đa 1 tỷ đồng đối với hợp tác xã, chủ trang trại hoạt động trên địa bàn nông thôn hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp (tùy theo quy mô từng trang trại, khả năng trả nợ của khách hàng).

Theo Khoản 3, Điều 9 Nghị định 55/2015/NĐ-CP, khách hàng được vay không có tài sản bảo đảm phải nộp cho tổ chức tín dụng cho vay Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đối với các đối tượng được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) hoặc giấy xác nhận chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đất không có tranh chấp do UBND cấp xã xác nhận.

Quy trình thủ tục vay vốn, đề nghị ông liên hệ Phòng Tín dụng - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện.

Theo laocai.gov.vn

Xem thêm: Nghị định về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn


Xem thêm


Hoi Dap Nha Nong Voi Chuyen Gia