Khuyến cáo cho người nuôi tôm nước lợ năm 2019

2019-01-16 11:55:15

Để giảm thiểu rủi ro, nâng cao hiệu quả nuôi tôm, ngành Thủy sản tỉnh Khánh Hòa vừa đưa ra hướng dẫn về lịch thời vụ nuôi tôm nước lợ năm 2019.

Một số vấn đề người nuôi tôm phải lưu ý: bám sát khung thời gian thả giống và những biện pháp cải tạo ao, phòng chống dịch bệnh trên tôm nuôi.

Khung lịch thời vụ nuôi tôm ảnh hưởng lớn đến năng suất, chất lượng cả vụ nuôi, vì vậy người dân phải tuyệt đối tuân thủ khung lịch thời vụ nuôi tôm năm nay. Trước khi thả tôm 5 - 10 ngày, cần theo dõi diễn biến thời tiết, tạm dừng thả giống nếu thấy thời tiết có dấu hiệu bất lợi; người nuôi nên ương dưỡng 2 - 3 giai đoạn và sử dụng con giống cỡ lớn để thả nuôi thương phẩm. Với những hộ nuôi trong cùng khu vực có chung hệ thống cấp và thoát nước, trước khi thả giống cần nạo vét kênh mương, tăng khả năng lưu thông dòng chảy. Đặc biệt , nên chọn giống tại các cơ sở sản xuất uy tín, đảm bảo chất lượng. Nên thả giống đồng loạt ở vùng nuôi tập trung. Sử dụng các loại thức ăn, hóa chất, thuốc thú y và chất xử lý, cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản nằm trong danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam để tránh rủi ro trong quá trình nuôi.

Theo lịch thời vụ nuôi tôm nước lợ năm 2019, đối với nuôi tôm sú thời gian tốt nhất để thả giống là từ tháng 3 đến tháng 8; nếu người nuôi theo phương thức thâm canh, bán thâm canh thì chỉ nên thả với mật độ 15 - 25 con/m2, còn chọn nuôi theo phương thức quảng canh, quảng canh cải tiến thì nên nuôi kết hợp đa dạng sinh học như: kết hợp tôm sú với cá dìa, cá măng, cá đối mục, hoặc cá rô phi, hải sâm, rong câu..., mật độ thả 5 - 10 con/m2.  Riêng những địa phương có điều kiện cơ sở hạ tầng, nguồn nước đảm bảo có thể thả giống đến cuối tháng 9 năm nay. Đối với nuôi tôm chân trắng, thời gian thả giống bắt đầu từ nửa cuối tháng 2 đến tháng 9 năm 2019. Nếu nuôi theo phương thức thâm canh, bán thâm canh, người dân nên áp dụng ao lót bạt (thả giống mật độ cao hơn 100 con/m2), với ao đất muốn nuôi với mật độ lớn cần có sự đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại và công nghệ nuôi mới, tiên tiến; xây dựng hệ thống mương cấp, thoát nước riêng biệt, có ao xử lý nước thải, bùn thải trước khi đưa ra môi trường. Nuôi tôm chân trắng theo phương thức quảng canh, quảng canh cải tiến nên áp dụng cho những ao đất, ít có sự đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị. Có thể nuôi kết hợp đa dạng sinh học như: tôm chân trắng với cá rô phi trong ao chứa lắng, tôm với cua…

Các địa phương cần lưu ý, đối với mô hình nuôi tôm sú thâm canh, bán thâm canh chỉ nên nuôi 1 vụ/năm; với mô hình nuôi tôm chân trắng thâm canh và bán thâm canh, nuôi tôm sú quảng canh cải tiến nên nuôi 2 vụ/năm, giữa 2 vụ nuôi cần có thời gian ngắt vụ là 1 tháng đối với những ao nuôi hiệu quả và 2 tháng đối với những ao nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh, thời gian ngắt giữa 2 vụ nuôi nhằm diệt mầm bệnh, cải tạo môi trường. Đối với những vùng nuôi cao, ít chịu ảnh hưởng của lũ lụt có thể thả tôm giống vào vụ 3.

Trong quá trình triển khai lịch thời vụ nuôi tôm nước lợ năm nay, các địa phương cần đặc biệt lưu ý nông dân một số vấn đề như: nuôi theo quy hoạch, kế hoạch và hướng dẫn sản xuất, nuôi trồng thủy sản của chính quyền địa phương; nghiêm túc thực hiện lịch thời vụ, thả tôm với mật độ phù hợp theo hình thức nuôi, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong quá trình sản xuất để nuôi tôm đạt hiệu quả cao. Đồng thời, đăng ký kê khai ban đầu và thực hiện đầy đủ, kịp thời các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với thiên tai, dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan chức năng và chính quyền địa phương; ghi chép nhật ký và lưu trữ hồ sơ đối với mỗi đợt sản xuất…

Theo tepbac.com,16/01/2019


Xem thêm


Cộng Ngay 10.000 Cho 100% Khách Hàng
Hoi Dap Nha Nong Voi Chuyen Gia