Aquaponics - mô hình nông nghiệp hiện đại, xu hướng của tương lai

2020-05-26 17:03:13

Aquaponics là sự kết hợp giữa nuôi trồng thủy sản và trồng rau bằng phương pháp thủy canh. Mô hình này có gì độc đáo và mang lại những hiệu quả gì?


Xem thêm
Cộng Ngay 10.000 Cho 100% Khách Hàng