Aquaponics - mô hình nông nghiệp hiện đại, xu hướng của tương lai

2020-05-26 17:03:13

Aquaponics là sự kết hợp giữa nuôi trồng thủy sản và trồng rau bằng phương pháp thủy canh. Mô hình này có gì độc đáo và mang lại những hiệu quả gì?


Xem thêm
Triệu phú nuôi ngỗng sư tử

Ngỗng sư tử có nguồn gốc từ Trung Quốc, loại ngỗng này có ưu điểm cho sản phẩm lượng thịt cao hơn các giống ngỗng thông thường.

Cộng Ngay 10.000 Cho 100% Khách Hàng