Bài học xương máu của nông hộ khi nhập cá giống

2019-09-13 09:00:29

Một chút không cẩn thận trong khâu chọn con giống, nông hộ nuôi cá đã phải trả giá. Chuyên gia thủy sản đã giúp anh vượt qua khó khăn như thế nào?


Xem thêm