Biện pháp giảm tổn thất khi cam rụng quả hàng loạt

2020-02-20 16:06:44

Những ngày này, người dân trồng cam tại tỉnh Hà Giang đang phải chịu tổn thất nặng nề do cam đến kì thu hoạch thì rụng quả hàng loạt. Vậy biện pháp nào để giảm tổn thất?


Xem thêm
Cộng Ngay 10.000 Cho 100% Khách Hàng