NT-Khẩu phần ăn nuôi vỗ cá chuối hoa

Thức ăn và khẩu phần ăn cho cá chuối hoa bố mẹ là rất cần thiết, góp phần xây dựng kỹ thuật sản xuất cá chuối hoa giống...