CB-Sai lầm chết... gà: Bài học nhớ đời

2021-05-30 23:03:25

Đàn gà của gia đình nông hộ Bùi Quang Vụ, Ngọc Lặc, Thanh Hóa bị bệnh, mặc dù chuyên gia đã đưa ra cách chữa trị nhưng bệnh tình của gà không đỡ, thậm chí có dấu hiệu nặng hơn.


Xem thêm
Cộng Ngay 10.000 Cho 100% Khách Hàng
Hoi Dap Nha Nong Voi Chuyen Gia