SB-Danh sách các hoạt chất phòng trừ sâu keo mùa thu (sử dụng tạm thời)

Hiện nay, sâu keo mùa thu đang gây hại nghiêm trọng tại nhiều địa phương. Ngoài việc bắt sâu thủ công, bà con có thể phun thuốc diệt trừ sâu.