CS-Quy trình tưới nước tiết kiệm trong sản xuất lúa

2017-12-28 16:06:05

* Điều chỉnh mực nước cho lúa:

- Lúa mới sạ đến 7 ngày sau khi sạ: Để ruộng khô nước và xử lý thuốc cỏ hậu nảy mầm để diệt cỏ.

- Lúa từ 7 - 25 ngày sau khi sạ: Cho nước vào ruộng và giữ nước trên ruộng cao hơn mặt ruộng 5cm. Bón phân đợt 1 và tỉa dặm, bón phân đợt 2 (từ 20 - 25 ngày sau khi sạ).

- Lúa từ 25 - 40 ngày sau khi sạ: Quan sát thấy khi nào mực nước trên ruộng xuống dưới mặt ruộng 10cm thì cho nước vào ruộng để mực nước đạt cao hơn mặt ruộng 5cm là được.

- Lúa từ sau 40 - 60 ngày sau khi sạ: Vào khoảng 45 ngày sau khi sạ thì bơm nước vào ruộng rồi tháo nước ra để rửa các chất độc cho ruộng lúa (lần 1). Tiếp tục cho nước vào ruộng cao hơn mặt ruộng 5cm và rải phân đợt 3. Nếu ruộng không tháo nước thì được xử lý một trong những sản phẩm: Hydrophos, Siêu lân đỏ, Sinh Thành 1, K-Humate… để làm giảm các chất độc gây hại cho lúa. Khi nào mực nước trên ruộng xuống dưới mặt ruộng 10cm, thì cho nước vào ruộng cao hơn mặt ruộng 5cm là được.

- Lúa từ 60 - 75 ngày sau khi sạ: Cho nước vào ruộng rồi tháo nước ra để rửa các chất độc cho ruộng lúa (lần 2). Dùng bảng so màu lá lúa, nếu lúa thiếu phân, thì bón phân thêm cho lúa. Nếu ruộng không tháo nước được thì nên xử lý một trong những sản phẩm: Hydrophos, Siêu lân đỏ, Sinh Thành 1, K-Humate... để giảm các chất độc gây hại cho lúa. Giai đoạn này luôn giữ mực nước cao hơn mặt ruộng từ 3 - 5cm để lúa trỗ tốt.

- Lúa từ 75 ngày đến khi thu hoạch: Giữ mực nước trên ruộng từ 1 - 2cm. Cắt nước trước khi thu hoạch 10 ngày để dễ thu hoạch lúa.

* Cách đặt ống nhựa trên ruộng để theo dõi mực nước:

Chọn 4 - 5 điểm cố định theo đường chéo góc hoặc đường zíc zắc trên thửa ruộng, mỗi điểm đặt 1 ống nhựa (cách bờ 3m). Ống nhựa được đục thủng nhiều lỗ để cho nước vào; chiều dài ống 25cm, đường kính 10cm (hoặc 20cm). Ống nhựa được đặt dưới mặt ruộng một đoạn 15cm (phần thủng lỗ), trên mặt ruộng 10cm. Đoạn ống trên mặt ruộng có đánh dấu vạch trên ống để theo dõi mực nước bơm tưới cho ruộng lúa; đoạn ống dưới mặt ruộng lấy hết phần đất trong ống để cho nước vào trong ống. Khi mực nước trong ống xuống thấp hơn mặt ruộng 10cm thì bơm nước tưới cho ruộng lúa, tưới khi nào mực nước trên ruộng đạt đến vạch đánh dấu trên ống (theo nhu cầu của từng giai đoạn sinh trưởng cây lúa) thì ngưng tưới.

(Theo Báo Bạc Liêu)


Xem thêm
Cộng Ngay 10.000 Cho 100% Khách Hàng
Hoi Dap Nha Nong Voi Chuyen Gia