Đâu mới là cách phòng ngừa bệnh sương mai hại vải tối ưu nhất?

2018-05-29 14:41:56

">


Xem thêm
Độc đáo giống su hào tím

Mặc dù đã được thị trường biết đến từ 2 năm trước, nhưng đến nay, giống su hào tím vẫn đang được ưa chuộng. Giá hạt giống cao nhưng rất sốt hàng.