Gà ủ rũ, sốt, bỏ ăn, đi ngoài phân trắng là biểu hiện của bệnh gì?

2019-08-14 15:33:55

Gà ủ rũ, sốt, bỏ ăn, đi ngoài phân trắng là biểu hiện của bệnh gì? Cách điều trị như thế nào?


Xem thêm
Hoi Dap Nha Nong Voi Chuyen Gia