Giống vịt đầu tiên ở Việt Nam có thể sinh sống và đẻ trứng ở biển

2019-04-04 16:32:29

Giống vịt biển 15 Đại Xuyên có khả năng chống chịu bệnh và mưa rét, thích hợp sống ở các vùng nước mặn, nước lợ, cửa sông. Đặc biệt, đây là giống vịt đầu tiên ở Việt Nam có thể sinh sống và đẻ trứng ở biển.


Xem thêm