Hai giống ngô mới có khả năng kháng sâu keo mùa thu đến 100%

2019-09-16 14:05:06

Viện Nghiên cứu cây trồng vừa công bố kết quả thử nghiệm hai giống ngô mới có khả năng kháng sâu keo mùa thu. Kết quả cho thấy gần 100% diện tích đều không bị sâu gây hại. Tiếp nối thành công này, sắp tới các giống ngô này sẽ được sản xuất đại trà để cung cấp cho nông dân. 


Xem thêm