Ít đất vẫn có thể làm giàu - mô hình thâm canh đáng học hỏi

2020-05-13 15:26:56

Đối với những hộ gia đình không có nhiều diện tích canh tác, thâm canh chính là giải pháp tối ưu để tiết kiệm chi phí, giảm rủi ro và tăng thu nhập. Hiểu được điều này, anh Nguyễn Văn Dũng ở xã Vĩnh Châu, huyện Châu Đốc tỉnh An Giang đã thực hiện thâm canh cây trồng. Bước đầu cho lại kết quả rất đáng mừng.


Xem thêm
Cộng Ngay 10.000 Cho 100% Khách Hàng