Kỳ thú mô hình bạc tỷ từ kẻ phá hoại mùa màng

2018-05-30 14:46:09

">


Xem thêm
Độc đáo giống su hào tím

Mặc dù đã được thị trường biết đến từ 2 năm trước, nhưng đến nay, giống su hào tím vẫn đang được ưa chuộng. Giá hạt giống cao nhưng rất sốt hàng.