Lịch thời vụ và giải pháp nuôi trồng thủy sản năm 2018 (08/12/2017)

2017-12-18 09:21:36

Để phòng tránh thời tiết bất lợi gây thiệt hại cho người nuôi thủy sản, nâng cao năng suất, giá trị, hiệu quả trên đơn vị diện tích, Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng lịch thời vụ, cơ cấu giống và một số giải pháp kỹ thuật chủ yếu cho nuôi trồng thủy sản trên toàn tỉnh năm 2018 như sau:

I. Đối với nuôi thủy sản nước lợ, mặn

1. Tôm chân trắng

a. Đối với nuôi tôm trên cát

– Thời gian thả giống: Vụ 1 từ ngày 01/3/2018 và thời điểm kết thúc thu hoạch ngày 30/6/2018. Vụ 2 từ ngày 16/8/2018 và kết thúc thu hoạch ngày 31/01/2019. Thời gian nghỉ giữa 2 vụ từ ngày 01/7/2018-15/8/2018.

– Mật độ thả giống

+ Nuôi đơn: Tôm: 100-120 con/m2 cỡ PL12 trở lên.

+ Nuôi kết hợp: Tôm khoảng 100 con/m2 cỡ PL12. Cá, hải sâm, thủy sản khác: 1con/m2.

b. Đối với tôm nuôi vùng triều

– Thời gian thả giống: Vụ 1 từ ngày 01/3/2018 và kết thúc thu hoạch ngày 15/6/2018. Vụ 2 từ ngày 16/7/2018 và thời điểm kết thúc thu hoạch ngày 31/10/2018. Thời gian nghỉ giữa 2 vụ từ ngày 16/6/2018-15/7/2018.

– Mật độ thả giống

+ Nuôi đơn: Tôm: 60-80con/m2 cỡ PL12 trở lên.

+ Nuôi kết hợp: Tôm khoảng 60con/m2 cỡ PL12. Cá, hải sâm, thủy sản khác: 1con/m2.

2. Tôm sú

– Thời gian thả giống từ ngày 01/3/2018 và kết thúc thu hoạch ngày 31/7/2018.

– Mật độ thả giống

+ Nuôi đơn: Tôm 15-25con/m2 cỡ PL15 trở lên

+ Nuôi kết hợp: Tôm 12-15con/m2 cỡ PL15. Cá, hải sâm, thủy sản khác: 1con/m2.

3. Tôm hùm

Nuôi 1vụ/năm, với mật độ thả giống: 10con/m2, cỡ tôm từ 100g/con trở lên. Thời gian thả giống từ ngày 01/01/2018 – 01/3/2018 và kết thúc thu hoạch ngày 31/10/2018.

4. Ốc hương

– Thả giống từ ngày 01/01/2018-01/3/2018 và thời điểm kết thúc thu hoạch ngày 31/10/2018.

– Mật độ

+ Nuôi trong ao: Nuôi đơn 50-100 con/m2, kích cỡ giống ≥ 0,44cm/con. Nuôi kết hợp với ốc hương 50-100 con/m2, kích cỡ giống ≥ 0,44cm/con (tối thiểu 8.000-10.000 con/kg); cá, hải sâm, thủy sản khác: 1con/m2

+ Nuôi trong lồng: 300con/m2, kích cỡ giống ≥ 0,4cm/con (tối thiểu 6.000-7.000 con/kg).

5. Đối với các đối tượng nuôi: cá vược, cá mú, cá hồng, cá bớp, hàu, hải sâm,…

– Thời gian thả giống: từ ngày 01/01/2018-01/3/2018 và kết thúc thu hoạch ngày 31/10/2018. Số vụ nuôi: 1 vụ/năm

– Mật độ, kích cỡ giống thả nuôi: Nuôi cá ao mật độ 1-2 con/m2, cỡ cá ≥ 10cm/con. Nuôi cá lồng mật độ 15-25 con/m3, cỡ cá ≥ 10cm/con. Nuôi hàu (nuôi dây) mật độ 4-8 giá thể/dây, cỡ giống ≥ 2-3cm/con. Nuôi hải sâm trong ao mật độ 8-10con/m2, cỡ giống 10g/con.

II. Nuôi thủy sản nước ngọt

Đối tượng nuôi gồm các loại cá: cá chép, cá mè, trắm cỏ, cá trê lai, cá lóc, cá rô phi đơn tính, cá bống tượng, cá thát lát, cá thát lát còm, cá lăng, cá chình,…

– Số vụ nuôi: 1 vụ/năm

– Mật độ thả nuôi

+ Đối với nuôi ao thường từ 2-3con/m2, một số đối tượng như cá thát lát, cá lóc mật độ thả nuôi cao hơn từ 9-10 con/m2

+ Đối với nuôi lồng: từ 25-30con/m3, riêng cá rô phi có thể nuôi với mật độ 100con/m3; Đối với nuôi hồ chứa: khoảng 1.200con/ha.

– Thời gian thả giống: từ ngày 01/01/2018-30/4/2018 và kết thúc thu hoạch ngày 31/10/2018…

(Theo Báo Quảng Ngãi, 8/12/2017)


Xem thêm


NT-Chăm sóc cá giống trong mùa đông

Hàng năm, các tỉnh khu vực miền Bắc thường phải trải qua mùa đông khắc nghiệt; trở ngại này khiến hầu hết các trang trại không thể tiến hành sinh sản nhân tạo cá...Cộng Ngay 10.000 Cho 100% Khách Hàng