Mật độ vàng để nuôi tôm thẻ chân trắng

2020-04-15 14:17:07

Để tôm thẻ chân trắng sinh trưởng và phát triển tốt, người nuôi tôm cần phải chọn lựa tôm giống và thả nuôi tôm với mật độ như thế nào là thích hợp?


Xem thêm
Cộng Ngay 10.000 Cho 100% Khách Hàng