N-Danh mục chất cấm sử dụng trong thức ăn, xử lý môi trường nuôi thủy sản

2019-03-09 11:57:48

Danh mục hóa chất, chế phẩm sinh học, vi sinh vật cấm sử dụng trong thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản

Danh mục hóa chất, chế phẩm sinh học, vi sinh vật cấm sử dụng trong thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản được ban hành kèm theo Thông tư số 26/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, quy định về quản lý giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2019.

Danh mục các chất cấm sử dụng trong thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản cụ thể như sau:

STT

Tên hóa chất, chế phẩm sinh học, vi sinh vật

1

Aristolochia spp (Cây thuộc chi Bình vôi) và các chế phẩm từ chúng

2

 Chloramphenicol - Kháng sinh

3

 Chloroform

4

Chlorpromazine

5

Colchicine

6

Clenbuterol

7

Cypermethrin - Thuốc trừ sâu

8

Ciprofloxacin - Kháng sinh

 

 9 

Cysteamine - Chất tạo nạc

10

Các Nitroimidazole khác - Nhóm kháng sinh               

11

Deltamethrin - Thuốc trừ sâu

12

Diethylstilbestrol (DES)

13

Dapsone còn được gọi là diaminodiphenyl sulfone - Kháng sinh

14

Dimetridazole - Kháng sinh

15

Enrofloxacin - Kháng sinh

16

Ipronidazole - Kháng sinh

17

Green Malachite (Xanh Malachite) - Hóa chất xử lý nước

 

  18 

Gentian Violet (Crystal violet) - Thuốc sát khuẩn

19

Glycopeptides - Kháng sinh

20

Nitrofuran (bao gồm cả Furazolidone) - Kháng sinh

21

Nhóm Fluoroquinolones - Kháng sinh

22

Metronidazole - Kháng sinh

23

Trichlorfon (Dipterex) - Thuốc trừ sâu

24

Trifluralin - Chất diệt cỏ

25

Ronidazole - Kháng sinh

26

Vat Yellow 1

(tên gọi khác: flavanthrone, flavanthrene, sandothrene);

Công thức phân tử: C28H12N2O2;

 

  27  

Vat Yellow 2

(tên gọi khác: Indanthrene);

Công thức phân tử: C28H14N2O2S2

28

Vat Yellow 3 (tên gọi khác: Mikethrene);

Công thức phân tử: C28H18N2O4;

29

 Vat Yellow 4

(tên gọi khác: Dibenzochrysenedione, Dibenzpyrenequinone);

Công thức phân tử: C24H12O2

30

Auramine - Chất cực độc

(tên gọi khác: yellow pyoctanine; glauramine);

Công thức phân tử: C17H21N3;

Và các dẫn xuất của Auramine.

Theo tepbac.com

 


Xem thêmCộng Ngay 10.000 Cho 100% Khách Hàng
Hoi Dap Nha Nong Voi Chuyen Gia