N-Kỹ thuật chăn nuôi gà đẻ trứng thương phẩm

2019-12-06 15:20:51

Gà từ tuần tuổi thứ 20, đẻ trứng bói đến loại thải (74 tuần). Giai đoạn này gà ăn thức ăn của gà đẻ và khẩu phần định mức của gà đẻ. ...

I.Công tác chuẩn bị trước khi nuôi

a. Chuẩn bị thiết bị dụng cụ chăn nuôi
- Rèm che: có thể dùng rèm che dài để có thể che kín hoàn toàn chuồng nuôi hoặc rèm che lừng chỉ che kín phần có lồng.

- Lồng gà: Chuẩn bị đủ số lượng, căn cư trên quy định 12 gà/ 1 lồng /1,2m2 (4 con trên một ngăn của lồng)

- Máng ăn và máng uống: Máng ăn bằng kim loại hay bằng nhựa. Máng được đặt dọc theo chiều dọc chuồng, ở phía trước(máng uống ở trên, máng ăn ở dưới). Định mức 10cm chiều dài máng cho một gà.

b. Vệ sinh tiêu độc chuồng trại và chăn nuôi.

Cần thực hiện các bước sau:

- Loại bỏ rèm che cũ, mang ra khu vực xa nơi nuôi dưỡng để xử lý

- Rửa toàn bộ lồng, rèm che, máng ăn, máng uống, sau đó để khô và phun thuốc sát trùng trần, chuồng, lồng, máng ăn, máng uống, diện tích xung quanh chuồng bằng dung dịch thuốc sát trùng Con Cò, hoặc formol 2% liều lượng 1 lít/m2. Sau để trống chuồng trong vòng từ 7-14 ngày.

Thao tác vệ sinh chuồng phải theo trình tự như sau:

- Đưa tất cả trang thiết bị nhỏ ra ngoài và ngâm vào nước. Cọ rửa và đánh sạch những chất bẩn.

- Sát trùng bằng thuốc sát trùng.

- Để trống chuồng

Bố chí một hố trũng trước mỗi chuồng nuôi. Hạn chế khách thăm viếng, bất cứ người nào vào chuồng nuôi cũng phải thay quần áo sạch, mang dầy mũ của nơi chăn nuôi.

II.Kỹ thuật nuôi dưỡng gà hậu bị:

Giai đoạn gà từ 1ngày tuổi đến 18-20 tuần tuổi: Đây là giai đoạn quan trọng, có tính quyết định tới năng suất đẻ trứng. Nuôi gà đúng phương pháp đẻ đúng thời điểm, trướng sẽ to năng suất đẻ sẽ cao.

Bà con chăn nuôi cần hết sức chú ý đến hai yêu cầu kỹ thuật sau:

Chế độ ăn đạt thể trọng quy định( luôn kiểm tra thể trọng gà).

Chế độ chiếu sáng thích hợp tạo cho gà đẻ đúng thời điểm.

Chế độ ăn:

Gà phải được ăn có chất lượng tốt khẩu phần ăn chính xác theo từng giai đoạn phát triển của gà. Để đáp ứng đượ yêu cầu đó, bà con chăn nuôi hãy dùng thức ăn đậm đặc Con Cò C25, hoặc thức ăn hỗn hợp Con Cò C26, Con Cò C27 của cty thức ăn gia súc Con Cò dùng cho gà hậu bị

Cách sử dụng như sau:

Thức ăn được sử dụng ở giai đoạn này là cám hỗn hợp Con Cò C26 hoặc C21. Cám đậm đặc Con Cò C25 được pha tròn theo tỷ lệ như sau: Trong 100kg cám trộn có 32% cám Con Cò C25, 53% ngô, 10% tấm, 5% cám gạo. Trong giai đoạn này gà ăn tự do và không cần theo dõi thể trọng, nhưng ở tuần thứ 9 gà phải ăn đạt 52g/ con/ngày cám trộn hoặc cám hỗn hợp và gà phải đạt trọng lượng quy định là 730g/con.

Gà từ 10 tuần đến 19 tuần tuổi:

Trong Giai đoạn này phải chú ý đến sự đồng đều của thẻ trọng gà. Vì vậy thức ăn phải được phân phối đều cho toàn đàn ăn khẳu phần quy định tránh hiện tượng gà ăn quá nhiều hay quá ít. Thức ăn giai đoạn này là cám hỗn hợp Con Cò C27 hoặc cám đậm đặc Con Cò C25. Cám Con Cò trong giai đoạn này được pha trộn như sau: Trong 100kg cám hỗn hợp có 26% C25, 34%là ngô, 25% là thóc xay, 15% cám gạo. Trong giai đoạn nay cho gà ăn khẩu phần định lượng tuỳ phần. Định lượng này tăng dần và đạt 85g/con/ ngày cám hỗn hợp Con Cò C25 đực pha trộn theo tỷ lệ trên. Tỷ lệ tiêu chuẩn của gà 1g tuần tuổi phải đạt 1620/ con.

Kiểm tra mức độ tăng trọng của gà hậu bị :

Kỹ thuật cơ bản của gà hậu bị là không quá mập cũng như gà quá gầy. Cần phải theo sát gà định mức thể trọng từng giai đoạn tuổi.

Các bước tiến hành:

- Bố trí đủ máng ăn máng uống và mật độ theo quy định để gà phát triển đồng đều.

- Cứ 2 tuần cân gà 1 lần (10% trên tong đàn). Cân vào lúc đói và cố định thời gian. Từ kết quả kiểm tra thể trọng để phân đàn, và điều chỉnh thức ăn , nếu trọng lượnggà nhẹ bằng 95%trọng lượng chuẩn thì phải dùng định mức thức ăn của tuần trên kế tiếp.

Ví dụ: Trọng lượng chuẩn gà là 670g ở tuần thứ 8 mà chỉ được 630g thì phải dùng địng mức thức ăn ở tuần thứ 1055g/con/ngày thay cho khẩu phần định mức ở tuần thứ 9 là 52g/con/ngày. Nếu trọng lượng gà nặng hơn trọng lượng chuẩn của gà là 5% thì tiếp tục sủ dụng khẩu phần định mức ở tuần đó thay cho tuần kế tiếp.

Để có mồt đàn gà hhậu bị tốt khi trọng lượng gà ở 19 tuần tuổi bằng trọng lượng chuẩn =5% và đạt tỷ lệ đồng đều là 80% so với tổng đàn.

Chế độ chiếu sáng : Chế độ chiếu sáng giúp chom gà thuần thục đúng ngày giờ, đẻ sai và duy trì năng suất đẻ. Thời gian chiếu sáng một ngày đối với gà hậu bị:

- Gà 1-2 tuần tuổi. thời gian chiếu 24/24 giờ

- Gà 3-7 tuần tuổi. thời gian chiếu 23/24 giờ

- Gà từ 11 tuần tuổi . Thời gian chiếu từ 22/24 giờ xuống 13/24 giờ

- Gà từ 12-18 tuần tuổi. Sủ dụng ánh sáng tự nhiên .

- Gà từ 19-22 tuần tuổi. Thời gian chiếu sáng từ 13/24 đến 16/24 giờ và duy trì thiời gian chiếu sáng và duy trì thời gian chiếu sáng nàu suốt thời gian gà đẻ. Cường độ ánh sáng sủ dụng là 4w/m2

III.Kỹ thuật nuôi dưỡng gà đẻ:

* Các loại thứ ăn:

- Gà từ tuần thứ 20đẻ trứng bói đến loại thải (74 tuần). Thức ăn giai đoan này là thức ăn của gà đẻ và khẩu phần phần định mức của gà đẻ. Định mức tăng dần đến 26 tuần định lượng thức ăn đạt 120g/con/ngày. Thưc ăn tốt nhất cho gàđẻ hiện nay là hỗn hợp Con Cò C24 hoặc cám đậm đặc Con Cò C21 hoặc cám đậm đặc Con Cò 210 (của CTy thức ăn gia súa Con Cò)

- Gà từ 20 tuần tuổi. Sử dụng cám Con Cò C210 Pha trộn theo tỷ lệ sau: Cứ 100g cám hỗn hợp Con Cò 37%C210, 23% ngô, 40% cám gạo hoặc trộn theo tỷ lệ 33% C210, ngô 40%, cám gạo 25%

- Gà trên 40 tuần tuổi. Sử dụng cám Con Cò C210 và pha trộn như sau: cứ 100kg cám hỗn hợp thì có 33% cám Con Cò C210, 27% ngô, 40% cám gạo.

* Cách cho gà ăn: Đổ thức ăn hỗn hợp hoặc cám hỗn hợp trộn đều cả máng, đảo đều thứ ăn ít nhất là 2-3 lần/ngày để thức ăn được phân bố đều trong máng kích thích cho gà ăn được nhiều hơn.

Không được giảm khẩu phần ăn khi tỷ lệi đẻ của gà con cao, chỉ giảm khi tỷ lệ đẻ của gà giảm xuống. Cho gà 2 lần trong ngày: Lần 1: 5% thức ăn vào buổi sáng, lần 2: 25% vào buổi chiều.

* Nứớc uống luôn đảm bảo số lượng 250ml/con, luôn sạch và mát 26oc

* Duy trì chế độ chiếu sáng 16giờ/ngày

Sáng 4-6giờ thấp đèn

16-18 giờ ánh sáng tự nhiên

18-20 giờ ánh sáng đèn

Cường độ ánh sáng duy trì 4w/m2 cho suốt thời kỳ gà đẻ

Tiếp tục theo dõi thể trọng gà trong giai đoan này, phải tăng trọng chậm đặc biệt trong 5-6 tháng đầu thời kỳ đẻ. Ngược lại sự giảm trọng lượng trong thời kỳ này thường dẫn tới sự sụt đẻ và thay lông. Loại bỏ gà không đủ điều kiện như đầu to hay quá dài, mào kém phát triển và có vỏ trắng.

* Vệ sinh phòng bệnh cho gà đẻ :

Gà 1 ngày tuổi

Dùng Vaccin phòng bệnh Marex

Gà 3 ngày tuổi

Nhỏ Vaccin phòng dịch tả và viêm phế quản

Gà từ 1-3 ngày tuổi

Chống Stress và viêm rốn thương hàn bằng Colitetravel1g/ lít+ 1g Vitamin C

Gà từ 4-6 ngày tuổi

Phòng bệnh hen siễn và sổ mũi bằng Tri-alplucine 1g/ 1 lít nước

Gà đẻ 7 ngày tuổi

Theo traigavietcuong.com


Xem thêm
Cộng Ngay 10.000 Cho 100% Khách Hàng