N-Kỹ thuật lai giống trong chăn nuôi lợn

2019-12-06 15:05:10

Bằng phương pháp chọn lọc và nhân giống thuần chủng về sẽ nâng cao được năng suất chăn nuôi. Nhưng đến một giai đoạn nào đó hiệu quả chọn sẽ bị hạn chế. Muốn tiếp tục nâng cao năng suất hơn nhờ chọn giống phải tiến hành lai tạo để có tổ hợp gen mới

Trong chăn nuôi gia súc gia cầm nói chung. Nhân giống là bước tiếp theo của chọn lọc và cải tiến di truyền. Có 2 phương pháp nhân giống đó là : phương pháp nhân giống thuần chủng và phương pháp nhân giống thuần chủng và phương pháp nhân giống tạp giao, hay còn gọi là lai giống.

Bằng phương pháp chọn lọc và nhân giống thuần chủng về sẽ nâng cao được năng suất chăn nuôi. Nhưng đến một giai đoạn nào đó hiệu quả chọn sẽ bị hạn chế. Muốn tiếp tục nâng cao năng suất hơn nhờ chọn giống phải tiến hành lai tạo để có tổ hợp gen mới.

Như vậy chọn lọc thuần chủng và lai giống là hai quá trình diễn biến liên tục và hỗ trợ nhau và tạo ra năng suất chăn nuôi cao. Ví dụ : Khi nhân thuần giống lợn Móng Cái để tạo ra con nái Móng Cái làm nền với những đặc tính tốt về sinh sản : Đẻ mắn, đẻ nhiều con và nuôi con khéo hoặc nhân thuần giống lợn Yorkshie (Y), Landrace (LR) tạo ra giống Y hoặc L có khả năng tăng trọng nhanh và tỷ lệ thịt nạc cao...

Khi lai giống người ta cho các cá thể đực và cái của 2 hay nhiều giống khác nhau để tạo ra con lai có sức sống cao hơn, khoẻ mạnh hơn, chống chịu bệnh tật tốt và sức sản xuất cao hơn đời bố mẹ. Hiện tượng đó gọi là ưu thế lai trong chăn nuôi.

Hiện nay trong chăn nuôi lợn ở các nước trên thế giới cũng như ở nước ta tuỳ theo yêu cầu sản phẩm thịt lợn và điều kiện kinh tế-xã hội của mỗi nước mà áp dụng các công thức lai 3 hoặc 4 máu :

- Công thức lai 3 máu phổ biến là dùng 3 giống : L, Y và Durox (Du)

L x Y

♀ F1 x ♂ Du

♂ (con thương phẩm 3 máu)

- Công thức lai 4 máu bằng cách :

Cho 2 giống lợn thành 1 cặp lai sau đó con của 2 cặp đã kết hợp với nhau tạo ra con lai 4 máu. Ví dụ :

Cặp 1 : Y x L ⇒ F1 làm dòng mẹ

Cặp 2 " Pictrain x Du (hoặc 1 dòng cái tổng hợp) để tạo ra dòng bố (hay còn gọi là đực cuối - đực lai cứôi cùng). Ví dụ : Đực 402 (PIC) đực Maxter; đực SP, đực Pi4... của Công ty Pran HyBit Việt Nam

Sơ đồ công thức lai 4 máu :

Y x L Pi x Du

Dòng mẹ ♀ x ♂ dòng bố

♂ Con thương phẩm 4 máu

Những con đực lai cuối cùng sẽ có ưu thế lai cao nhất và chỉ dùng để sản xuất con thương phẩm.

Trong chăn nuôi lợn ở nước ta hiện nay hầu hết các Trang trại đều áp dụng công thức 3-4 máu trên tuy vậy vấn đề chọn lọc và nâng cao chất lượng gứông bằng chương trình đánh giá giá trị giống chưa làm được.

Tuy vậy bà con chăn nuôi hãy thử cải tiến năng suất chăn nuôi hiện tại của mình bằng di truyền các giống lợn cao sản hiện có ở nước ta.

Thạc Sĩ: Đỗ Văn Trung

Theo dongtamxanh.com.vn


Xem thêm


CB-Bệnh cầu trùng trên heo

Cầu trùng là một bệnh phổ biến trên gia súc, gia cầm, đặc biệt bệnh xảy ra trên heo con gây thiệt hại kinh tế khá nghiêm trọng.Cộng Ngay 10.000 Cho 100% Khách Hàng
Hoi Dap Nha Nong Voi Chuyen Gia