N-Tầm quan trọng của tiêu thụ nước với heo nái trong việc tiết sữa

2020-07-23 10:59:04

Một khởi đầu tốt cho việc tiết sữa, có tính đến việc tiêu thụ nước cũng như lượng thức ăn, sẽ có tác động tích cực đến lứa đẻ và trọng lượng cơ thể của heo nái.

Những điều cần lưu ý
Tiêu thụ nước trước khi đẻ: Như trong Hình 1, chúng ta phải chú ý đến giai đoạn nái chưa đẻ. Trong nghiên cứu này, mức tiêu thụ nước cao đã được ghi nhận trong những ngày trước khi đẻ, trung bình 9 lít/ngày trong 3 - 5 ngày trước khi đẻ, thậm chí đạt tới mức tăng gần 18 lít nước vào ngày trước khi đẻ. Ngoài ra, biểu đồ cho thấy mức tiêu thụ nước tăng lên khi thời gian tiếp cận xa, sau đó giảm xuống và tăng nhanh trong bốn ngày sau khi đẻ.

Tiêu thụ nước trong thời kỳ cho con bú: Như đã đề cập trước đây, điều cần thiết là đảm bảo tiêu thụ nước của heo nái. S. Kruse và cộng sự, trong một nghiên cứu năm 2011, đã cho thấy mức tiêu thụ nước hàng ngày tăng lên như thế nào khi cho con bú tiến triển, đạt mức tiêu thụ nước trung bình là 27,5 lít/ngày trong thời kỳ cho con bú. Trong nghiên cứu này, heo nái lứa đẻ thứ hai có lượng nước uống cao nhất. Một nghiên cứu tương tự đã được lặp lại vào năm 2015 tại một trang trại thuộc sở hữu của Nutreco, dẫn đến một mô hình tương tự.

Vào ngày đẻ, heo nái tiêu thụ gần 15 lít mỗi ngày, đạt gần 40 lít mỗi ngày khi kết thúc thời kỳ cho con bú (Hình 3). Ngoài ra, mô hình phát triển trước trùng khớp với mô hình đã được Fraser & Phillips nghiên cứu trước đó vào năm 1989 (Hình 1). Không quan tâm đến lượng thức ăn, hãy nhớ rằng việc tăng tiêu thụ nhanh chóng trong tuần đầu cho con bú là rất cần thiết, tỷ lệ nước: thức ăn phải được tính đến. Tỷ lệ này giảm từ khi đẻ đến một tuần cho con bú, đi từ 7 đến 4 lít nước cho mỗi kg thức ăn. Từ thời điểm này, tỷ lệ tăng nhẹ để duy trì ổn định trên thực tế; có thể chỉ ra rằng đường tiêu hóa của heo nái đã thích nghi với mức tiêu thụ nước và lượng thức ăn. Trong nghiên cứu của S. Kruse và cộng sự năm 2011, trung bình heo nái uống 4,9 lít nước cho mỗi kg thức ăn. Các nghiên cứu được thực hiện tại trang trại thí nghiệm Nutreco năm 2015 cho thấy đường cong tương tự như thu được trong thử nghiệm Kruse năm 2011 (Hình 4).

Hình 6: Mối quan hệ giữa mức tăng trung bình của heo con (g/ngày) trong 3 ngày đầu sau khi sinh và mức tiêu thụ nước trung bình của heo nái (L/ngày) trong cùng 3 ngày cộng với vào ngày đẻ. Mỗi điểm đại diện cho một trong 34 lứa với hồ sơ đẩy đủ về tăng cân và tiêu thụ nước

Ảnh hưởng đối với heo con và heo nái
Nghiên cứu của Fraser & Phillips, năm 1989, cho biết tiêu thụ nước liên quan đến mức tăng trung bình hàng ngày của heo con. Một mối tương quan tích cực đã được quan sát giữa mức tiêu thụ nước của heo nái trong ba ngày đầu cho con bú và tăng trọng của heo con (Hình 6). Ngoài ra, nghiên cứu tương tự cũng cho thấy những con heo nái tiêu thụ ít hơn 6 lít/ngày nước có tỷ lệ tử vong của heo con nhiều nhất trong những ngày đầu cho con bú (Fraser & Phillips, 1989). Đối với heo nái, tăng lượng nước và lượng thức ăn trong thời kỳ cho con bú sẽ giúp giảm cân ít hơn và có tác động tích cực đến chu kỳ sinh sản tiếp theo.
 
Kết luận
Điều cần thiết là phải đảm bảo đủ nước trong giai đoạn trước đẻ và trong thời kỳ cho con bú. Đừng quên tỷ lệ nước: thức ăn; ước tính trung bình 4,9 lít nước cho mỗi kg thức ăn trong thời kỳ cho con bú. Một khởi đầu tốt cho việc tiết sữa, có tính đến việc tiêu thụ nước cũng như lượng thức ăn, sẽ có tác động tích cực đến lứa đẻ và trọng lượng cơ thể của heo nái.

Theo nguoichannuoi.vn


Xem thêm
Cộng Ngay 10.000 Cho 100% Khách Hàng